Lietuvos aplinkos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. D1-42 pakeitimu nustatytas 5 darbo dienų terminas, per kurį rangos darbų sutartį sudaręs Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangovas privalės pateikti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį. Iki pakeitimo konkretus terminas nebuvo numatytas, apsiribojant nuostata, kad rangovas turi būti apsidraudęs rangovo civilinės atsakomybės privalomuoju draudimu.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-01-22.

2015-01-26

Daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) rangovas privalės pateikti rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartis

Lietuvos aplinkos ministro 2015 m. sausio 19 d. įsakymo Nr. D1-42 pakeitimu nustatytas 5 darbo dienų terminas, per kurį rangos darbų sutartį sudaręs Daugiabučio namo atnaujinimo […]
2015-01-15

Patvirtinti nauji nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės reikalavimai

Lietuvos aplinkos ministras 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1–18 patvirtino Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašą. Nuotekų kaupimo rezervuarų […]
2015-01-13

Praplėstas Ekspertizės akto ir Statytojo pažymos dėl atsakomybės už statinio atitiktį esminiams statinio reikalavimams taikymas

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 1V-2  pakeitė prašymo išduoti Statybos užbaigimo aktą rekvizitus. Vadovaujantis […]
2015-01-08

Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklėse ĮT ASFALTAS 08 numatyti griežtesni reikalavimai užsakovui ir rangovui

Vadovaujantis 2015 m. sausio 6 d. Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 (toliau – Taisyklės) pakeitimu, tais atvejais, kai kontroliniai bandymai […]
2015-01-08

Patikslintos Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT ASFALTAS 08 nuostatos

Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos generaliniam direktoriui 2015 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1 pakeitus Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisykles […]
2015-01-08

Įsigaliojo nauja Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu patvirtinta Skaičiuojamųjų elektros apkrovų nustatymo metodika (toliau – Metodika). Naujoji Metodika kaip ir senoji […]
2015-01-05

Pakeistas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ nustatytas minimalus automobilių stovėjimo vietų skaičius gyvenamosios paskirties pastatams

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 22 d. įsakymu pakeistas minimalus privalomas automobilių stovėjimo vietų skaičius gyvenamosios paskirties pastatams. Pakeitus reglamentą, daugiabučiai namai išskaidyti į […]
2015-01-05

Patvirtintos Statinio ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijos

Viešųjų pirkimų tarnybos direktorius 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-266 patvirtino Statinio (-ių) ar statinių grupės projektavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijas (toliau – Rekomendacijos). […]