Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-10-20 pateikė apibendrintą paaiškinimą dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams. Kartu su paaiškinimu pateiktas mokesčių mokėtojų suteiktų paslaugų, kurios priskiriamos/nepriskiriamos statybos darbams pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 str. 15 dalį, sąrašas.

2015-10-22

Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė apibendrintus paaiškinimus dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2015-10-20 pateikė apibendrintą paaiškinimą dėl atvirkštinio apmokestinimo PVM taikymo statybos darbams. Kartu su paaiškinimu pateiktas mokesčių mokėtojų suteiktų […]
2015-10-09

Sušvelninti reikalavimai pastatų, įrenginių ar kitų objektų statybai šalia magistralinių naftotiekių ir dujotiekių

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2015 m. rugsėjo 2 d. Nr. 940 nutarimu (toliau – Vyriausybės nutarimas) sušvelnino reikalavimus pastatų, įrenginių ar kitų objektų statybai šalia magistralinio dujotiekio […]
2015-10-09

Techninis reglamentas „Liftai“ suderintas su Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/33/ES

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras 2015 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. A1-529 (toliau – Įsakymas) pakeitė techninį reglamentą „Liftai“ ir išdėstė jį nauja […]
2015-10-09

Atsisakyta perteklinių Lietuvos higienos normos HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“ reikalavimų

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-1074 pakeista ir nauja redakcija išdėstyta Lietuvos higienos norma HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių […]
2015-10-09

Numatyti papildomi reikalavimai šilumos gamybos ir kogeneracinių įrenginių, tiekiančių šilumą į centralizuotas šilumos tiekimo sistemas ir naudojančių atsinaujinančius ar vietinius energijos išteklius, statybai

Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 284 patvirtintą Nacionalinę šilumos ūkio plėtros 2015–2021 metų programą, Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2015 […]
2015-10-09

Supaprastintos sąlygos specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių koregavimui ir keitimui

Lietuvos Respublikos Seimas 2015 m. rugsėjo 24 d. priėmė Teritorijų planavimo įstatymo 30 straipsnio 8 dalies pakeitimus, numatančius galimybę koreguoti ir keisti specialiojo teritorijų planavimo dokumento […]
2015-10-07

Numatyti griežtesni reikalavimai statybai ir remontui Kuršių nerijoje

Siekiant griežčiau kontroliuoti statybinę veiklą Kuršių nerijoje, Lietuvos Respublikos Aplinkos ministras pakeitė statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, numatydamas reikalavimus gauti rašytinį pritarimą supaprastintam […]
2015-10-05

Ketinama griežčiau kontroliuoti statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklą pastatų atnaujinimo (modernizavimo) projektuose

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos viršininko įsakymu patvirtino naują Pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) (toliau – Klausimynas) forma. Vadovaujantis nauja […]
2015-10-05

Pakoreguotos Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos

Siekiant specialiąsias žemės ir miško naudojimo sąlygas suderinti su kitais galiojančiais teisės aktais Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Vyriausybė) 2015 m. rugsėjo 23 d. nutarimu panaikino […]