STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2015 m. vasario 6 d. pakeitimu, sušvelninti darbo stažo reikalavimai neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovui. Nuo šiol į reikalaujamą darbo stažą bus įskaičiuojamas laikas dirbant institucijose ir tarnybose, jei pagal užimamas pareigas tiesiogiai dalyvauta:

  • išduodant prisijungimo sąlygas, specialiuosius architektūros, paveldosaugos ar saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, statybą leidžiančius dokumentus;
  • surašant statybos užbaigimo aktus, tvirtinant deklaracijas apie statybos užbaigimą;
  • vykdant projektavimo ir statybos priežiūrą ir kontrolę;
  • rengiant normatyvinius statybos techninius ar normatyvinius statinio saugos ir paskirties dokumentus;
  • rengiant architektus ar statybos inžinierius studijų ir mokslo įstaigoje (turint mokslo laipsnį ar pedagoginį vardą);
  • statybos projektų vadyboje.

Pakeitimas įsigaliojo nuo 2015-02-18.

2015-02-20

Sušvelninti darbo stažo reikalavimai neypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovui

STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 2015 m. vasario 6 d. pakeitimu, sušvelninti darbo stažo reikalavimai […]
2015-02-20

Reglamentuota NŽT sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, atlikti pastatų remontą valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo tvarka

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) direktorius 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1P-53-(1.3.) patvirtino Sutikimų atnaujinti (modernizuoti) pastatus, […]
2015-02-13

Sutrumpintas vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų terminas

Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 1-38 pakeitė Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašą. […]
2015-02-03

Patvirtinta nauja PTR 3.05.01:2005 redakcija

Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-27 pakeitė paveldo tvarkybos reglamentą PTR 3.05.01:2005 „Nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo taisyklės“ […]
2015-02-03

Prašymas priimti tvarkybos darbus galės būti teikiamas ir elektroniniu paštu

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-27 pakeitus PTR 3.05.01:2005, pareiškėjui numatyta daugiau galimybių pasirinkti prašymo priimti tvarkybos darbus pateikimo būdą. […]
2015-02-03

Numatyti papildomi dokumentai, privalomi pateikti Tvarkybos darbų priėmimo komisijai

Lietuvos Respublikos kultūros ministrui 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. ĮV-27 pakeitus PTR 3.05.01:2005, numatyti papildomi dokumentai, kuriuos pareiškėjas privalės pateikti Tvarkybos darbų priėmimo komisijos […]
2015-02-03

Nebaigtiems tvarkybos darbams bus taikomi leidimo išdavimo metu galioję reikalavimai

Pakeitus PTR 3.05.01:2005, atsisakyta nuostatos, kad tuo atveju, kai tvarkomieji paveldosaugos darbai leidimo galiojimo metu nebaigiami ir šį leidimą tenka pratęsti, nepradėtų tvarkomųjų paveldosaugos darbų sprendiniai […]
2015-02-03

Teigiami nekilnojamojo kultūros paveldo objektų tvarkybos darbų priėmimo procedūrų pasikeitimai

PTR 3.05.01:2005 pakeitime numatyta, kad nustačiusi atliktų tvarkybos darbų trūkumus ir šių darbų neatitikimą tvarkybos darbų projektui, paveldo tvarkybos reglamentų reikalavimams bei šiems darbams išduotame leidime, […]
2015-02-03

Apibrėžtas Tvarkybos darbų priėmimo akto atšaukimo terminas

Pakeitus PTR 3.05.01:2005, 1 metų trukme apibrėžtas Tvarkybos darbų priėmimo akto (toliau – Aktas) atšaukimo terminas, per kurį Aktas gali būti atšauktas Komisiją paskyrusios institucijos vadovo […]