Dėl įvairiausių priežasčių viešuosiuose konkursuose tiekėjai nepateikia visų viešojo pirkimo sąlygose reikalaujamų duomenų apie turimą kvalifikaciją. Tokiais atvejais Viešųjų pirkimų įstatyme perkančiajai organizacijai yra nustatyta pareiga prašyti tiekėjų papildyti, patikslinti ir paaiškinti netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją. Tačiau perkančioji organizacija negali siūlyti arba leisti pakeisti pasiūlymą ar jį sudarančius dokumentus, kad netinkamas pasiūlymas taptų tinkamu. Tad kur tokiu atveju yra riba tarp leistinų ir negalimų veiksmų?

Daugiau skaitykite straipsnyje.

2016-07-05

Ką galima pakeisti pasiūlyme po pateikimo

Dėl įvairiausių priežasčių viešuosiuose konkursuose tiekėjai nepateikia visų viešojo pirkimo sąlygose reikalaujamų duomenų apie turimą kvalifikaciją. Tokiais atvejais Viešųjų pirkimų įstatyme perkančiajai organizacijai yra nustatyta pareiga […]
2016-07-05

Pažintis su Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) naujiems vartotojams bus paprastesnė

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė mokomuosius filmukus, kuriuose žingsnis po žingsnio aiškinama, kaip sukurti organizacijos naudotoją, kaip sukurti ir paviešinti techninių specifikacijų projektą. Filmukus rasite čia.
2016-07-05

Viešųjų pirkimų tarnyba skelbia informaciją apie perkančiųjų organizacijų priežiūrą

Viešųjų pirkimų tarnyba savo tinklalapyje skelbia viešųjų pirkimų tikrinimo ataskaitas, vertinimo išvadas ir paskirtas administracines nuobaudas.
2016-07-05

Viešųjų pirkimų tarnyba konsultacijas perkelia į elektroninę erdvę

Viešųjų pirkimų tarnyba keičia ligšiolinę konsultacijų tvarką: nuo liepos 1 d. konsultacijos bus teikiamos nebe telefonu, o elektroniniu paštu. Viešųjų pirkimų dalyviai galės pateikti klausimus, užpildę […]
2016-07-05

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė mokomąją automobilių pirkimo rekomendacijų medžiagą

Viešųjų pirkimų tarnyba parengė mokomąją automobilių pirkimo rekomendacijų medžiagą. Nuoroda į rekomendacijų pristatymą.
2016-07-05

Papildyti vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomieji rekvizitai

Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama, kad užšifruoto kainos pasiūlymo slaptažodis būtų užfiksuotas su viešuoju pirkimu susijusiuose dokumentuose, atitinkamai pakoregavo Viešojo pirkimo komisijos vokų atplėšimo procedūros protokolų privalomųjų […]
2016-07-05

Naujosios naudojimosi Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (CVP IS) taisyklės

Įsigaliojo naudojimosi CVP IS taisyklės, kurios nustato CVP IS naudotojo teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat Viešųjų pirkimų tarnybos teises ir pareigas, pasiūlymo šifravimo tvarką. Įsakymas […]
2016-07-05

Viešųjų pirkimų tarnybos įžvalgos apie kelionių viešuosius pirkimus

Viešųjų pirkimų tarnyba apžvelgė kelionių organizavimo pirkimo vykdymo problematiką: sutarties kainodarą, kvalifikacinius reikalavimus, pasiūlymų kainas ir jų pagrindimus bei pateikė rekomendacijas.
2016-07-05

Darbų vykdymo terminų nustatymas

Jeigu pradedant pirkimą perkančioji organizacija nėra tikra, kada gaus finansavimą ar kokios apimties jis bus, arba jei dėl kitų priežasčių nežino tikslaus darbų pradžios momento, tokiu […]
2016-07-05

Tiekėjai gali šifruoti pasiūlymus

Viešųjų pirkimų tarnyba siūlo galimybę tiekėjui papildomai užšifruoti savo kainų pasiūlymus. Suėjus pasiūlymo pateikimo terminui, tiekėjas sistemoje turi per 45 minutes (arba iki antro voko plėšimo […]
2016-07-05

Informacija, kurią perkančioji organizacija turi paskelbti per vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą

Perkančioji organizacija vokų atplėšimo procedūros metu turi paskelbti: Kai pasiūlymai yra vertinami pagal ekonominio naudingumo kriterijų, 1.1. Pirmo voko (su techniniais duomenimis) atplėšimo metu: tiekėjo pavadinimą; […]
2016-07-05

Viešųjų pirkimų įstatyme numatytos ypatingos skubos taikymas turi būti susijęs su aplinkybėmis, kurių niekaip nebuvo galima paveikti ar išvengti

Viešųjų pirkimų tarnyba paaiškina, kad susiklosčius ekstremaliai situacijai, kai skubiai reikia gelbėti žmogaus gyvybę, epidemijos protrūkio metu, kai skubiai reikia vaistų ar kt. prekių – Viešųjų […]