Nuo 2016-01-01 visuose pradėtuose viešuosiuose pirkimuose, kuriuose tikrinama tiekėjų kvalifikacija, šių pirkimų dokumentuose privalės būti nustatytas reikalavimas, jog PO atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra įvykdęs įsipareigojimų, susijusių su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu.

Tiekėjas bus laikomas įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio draudimo įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų įsipareigojimų suma bus mažesnė kaip 50 €.

VPĮ 33 str. 1 d. nustatytos sąlygos yra privalomai taikomos visuose pirkimuose, kuriuose tikrinama kvalifikacija (tiekėjo teistumas ir mokesčių mokėjimai). Tuo tarpu VPĮ 33 str. 2 d. nustatytos sąlygos yra neprivalomos taikyti ir taikomos pasirinktinai, atsižvelgiant į pirkimo specifiką.

VPĮ 33 str. 1 d. 2 p. įsigaliojo 2016-01-01.

2016-02-22

Didesnis nei 50 € mokestinis įsiskolinimas bus kliūtis dalyvauti viešuosiuose pirkimuose

Nuo 2016-01-01 visuose pradėtuose viešuosiuose pirkimuose, kuriuose tikrinama tiekėjų kvalifikacija, šių pirkimų dokumentuose privalės būti nustatytas reikalavimas, jog PO atmeta paraiškas ir pasiūlymus, jeigu tiekėjas nėra […]
2016-02-21

Nesąžiningų tiekėjų laukia atpildas

Nuo 2016-01-01 PO įgijo prievolę esmines pirkimo sutarties sąlygas pažeidusius tiekėjus įtraukti į Nepatikimų tiekėjų sąrašą ir teisę, pirkimo dokumentuose nurodyti, kad minėtame sąraše esantys tiekėjai, […]
2016-02-20

VPT įvardijo dažniausius pažeidimus vykdant viešuosius pirkimus

VPT parengė dažniausių pažeidimų viešuosiuose pirkimuose ir vykdant pirkimo sutartis sąrašą. Jame iliustruojant konkrečiais pavyzdžiais įvardijamos klaidos rengiant kvalifikacinius reikalavimus ir vertinant jų atitiktį, pateikti pirkimo […]
2016-02-20

Informacijos viešinimo CVP IS tvarką nustatys bendrasis aprašas

VPT parengė informacijos viešinimo CVP IS tvarką apjungdama eilę ankstesnių tvarkų. Todėl šiame naujame bendrajame tvarkos apraše reglamentuojama taisyklių, VP suvestinių, ir tech. spec. projektų, Nepatikimų […]
2016-02-19

Patikslintos tarptautinio pirkimo vertės ribos

Tarptautinio pirkimo verčių ribos nurodo PO kokį pirkimo būdą, atsižvelgiant į pirkimo vertę, pasirinkti vykdant VP, t. y. ar supaprastintą, ar tarptautinį VP. Reglamentai įsigalioja 2016-01-01. […]
2016-02-17

Suvienodintas ir supaprastintas visoje ES tiekėjų kvalifikacinių duomenų deklaravimas

ES reglamentu nustatyta Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (EBVPD), kuri veiks panašiai, kaip dabar naudojama tiekėjo atitikties minimaliems kvalifikacijos reikalavimams deklaracija. Šioje formoje tiekėjai […]
2016-02-17

Rekomenduojama kelionių organizavimo paslaugas pirkti atsižvelgiant sutarties vykdymo išlaidas

VPT parengė rekomendacijas kelionių organizavimo paslaugų pirkimui, kuriose siūlo siūloma pirkti kelionių organizavimo paslaugas, taikant sutarties vykdymo išlaidų padengimo sutarties kainos apskaičiavimo būdą. Rekomendacijose taip pat […]
2016-02-17

VPT parengė Lengvųjų automobilių viešųjų pirkimų rekomendacijas

Šiomis rekomendacijomis siekiama palengvinti lengvųjų automobilių techninių specifikacijų rengimą, paskatinti lengvųjų automobilių viešuosiuose pirkimuose naudoti ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Įsakymas įsigaliojo 2016-01-07. Atidaryti oficialų teisės […]
2016-02-17

Palengvinimai laisvų piniginių išteklių turinčioms perkančiosioms organizacijoms

VPT parengė neterminuotų indėlių ir indėlių iki pareikalavimo paslaugų viešojo pirkimo rekomendacijas, kurių tikslas – padėti PO investuoti laikinai laisvus piniginius išteklius į indėlius bankuose ir […]